صفحه اصلیمحصولاتگالری تصاویردرباره دکوراسیوننمایندگی هاارتباط با مادرباره دکوراسیون    اینجا هستید : درباره دکوراسیون » رنگ سبز
  
 
رنگ سبز

 سبز رنگ سردی است  که نماد طبیعت است .
 نشانگر آرامش ، خوشبختی ، سلامتی و حسادت است .
پژوهشگران دریافته اند که رنگ سبز می تواند باعث افزایش قابلیت خواندن گردد.
برخی از دانش آموزان و دانشجویان با قرار دادن یک برگه شفاف سبزرنگ بر روی صفحه کتاب ، می توانند مطالب را با سرعت بیشتری از حد معمول بخوانند و درک کنند . از رنگ سبز در دکوراسیون به دلیل اثر آرام بخشی آن استفاده می شود .باعث کاهش استرس میشود ، کسانی که در فضای کاری سبز رنگ کار می کنند کمتر دچار دردهای دستگاه گوارش می شوند .