صفحه اصلیمحصولاتگالری تصاویردرباره دکوراسیوننمایندگی هاارتباط با مادرباره دکوراسیون    اینجا هستید : درباره دکوراسیون » رنگ زرد
  
 
رنگ زرد

 زرد رنگی گرم وشاد است .                                                        
به دلیل مقدار زیاد نوری که منعکس می کند بیشتر از بقیه رنگها چشم را خسته می کند .         
رنگ زرد می تواند احساس رنجیدگی و خشم را به وجود آورد ، با وجودی که رنگ زرد به عنوان یک رنگ شاد شناخته می شود اما بیشتر مردم در اتاق های زرد رنگ ، هیجانشان را از دست می دهند و بچه ها نیز در اتاق های زرد رنگ بیشتر گریه میکنند .                              
رنگ زرد باعث افزایش سوخت وساز بدن انسان می گردد .                                              
چون رنگ زرد از بقیه رنگها زودتر دیده می شود ، بیشتر از بقیه برای جلب توجه مورد استفاده قرار می گیرد .