صفحه اصلیمحصولاتگالری تصاویردرباره دکوراسیوننمایندگی هاارتباط با مادرباره دکوراسیون    اینجا هستید : درباره دکوراسیون » رنگ نارنجی
  
 
رنگ نارنجی

نارنجی ، ترکیب زرد و قرمز است و به عنوان یک رنگ انرژی زا در نظر       
گرفته می شود .                                                                                           
احساس هیجان ، گرما و شور و اشتیاق را به ذهن می آ ورد .                                             
رنگ نارنجی ، معمولآ برای جلب توجه مورد استفاده قرار میگیرد.                                     
                                   
 

                                                                   
   خانه اصلی | محصولات | گالری تصاویر | درباره دکوراسیون | نمایندگی ها | اخبار | پرسشهای متداول | نقشه سایت | ارتباط با ما