صفحه اصلیمحصولاتگالری تصاویردرباره دکوراسیوننمایندگی هاارتباط با مادرباره دکوراسیون    اینجا هستید : درباره دکوراسیون » چرخه رنگ
  
 
چرخه رنگ

                                                                                                                     
استفاده از چرخه رنگ ، روشی مطمئن برای یافتن رنگ های متناسب بارنگ مورد نظر ماست .                                            
چرخه رنگ متشکل از دوازده رنگ است که سه رنگ قرمز ،زرد وآبی در آن رنگ های اولیه و  رنگ های میان آنها  به عنوان رنگهای ثانویه شناخته می شوند .
                                    هر رنگ در این چرخه می تواند با رنگ های کناری خود که رنگهای هم خانواده اش محسوب می شوند و همچنین رنگ مقابلش که رنگ مکمل آن است به خوبی ترکیب شده نتیجه ای زیبا و موزون بیافریند .
استفاده از یک رنگ با میزان کمی از رنگ مکمل آن چنانچه بدرستی ودر اندازه های صحیح صورت گرفته باشد نتیجه ای درخشان و چشمگیر می آفریند و بر جذابیت مجموعه رنگی حاضر می افزاید و مانع غالب شدن کامل یک رنگ بر فضای اتاق می شود .       
  
   


محصولات ویژه
  
 
شومینه کد